Solarninovinky.cz

Solární sledovač ICST-70 zlepšuje výkon fotovoltaických panelů

Společnost Indra završila vývoj vyspělého zařízení ICST-70 pro sledování pohybu Slunce, které je určeno pro vysoce koncentrační fotovoltaické panely (HPCV).

title=

Místem vývoje se stalo Středisko logistické podpory pro obnovitelné energie (CENSOLOR) Indry, instalované v průmyslové zóně San Román de Bembibre (León). Projekt zahájený v roce 2010 spolufinancoval Evropský fond regionálního rozvoje, FEDER, a vláda autonomního společenství Kastilie-León. Nové sledovače jsou připraveny ke komerčnímu prodeji, několik z nich už bylo osazeno v zemích Evropy a Středního východu.

Solární sledovače jsou systémy schopné otáčet plochu, obvykle tvořenou solárními fotovoltaickými panely nebo zrcadly, směrem ke slunečním paprskům. Cílem je zachytit maximum světelné energie. Systémy sledovačů slunce potřebují znát datum, hodinu a souřadnice místa, kde jsou trackery osazeny, a vypočítat dráhu Slunce pro každý den v roce v konkrétní lokalitě.

V porovnání s pevnými soustavami zvyšují sledovače množství vyrobené energie fotovoltaického původu o 30 procent. Jsou nutnou podmínkou u solárních panelů tvořených vysoce koncentračními fotovoltaickými články (HCPV), jež vyžadují vysokou přesnost směrování k Slunci a odolnost vůči atmosférickým vlivům.

Nižší náklady na údržbu, přesnější směrování

V porovnání s ostatními komerčními systémy přináší Indrou vyvinuté řešení několik zásadních výhod. Její konkurenceschopný systém je založen na jednoduchosti návrhu, vysoké spolehlivosti a snadné montáži a údržbě. Zařízení odolává nepříznivým klimatickým vlivům (vítr, pouštní podmínky, sníh apod.).

Použitý natáčecí systém není na rozdíl od ostatních systémů na trhu fotovoltaiky založen na drahém a obtížně udržovatelném mechanickém převodu pomocí šneku a šnekového kola, ale je řešen pomocí dvou hydraulických pohonů. Integrovaný kontrolní systém umožňuje orientaci v extrémních polohách a tím i maximální využití solární energie. Přesnost směrování (odchylka od kolmice ke Slunci) dosahuje trvale hodnoty přes 0,3 stupně.

Indra tak vložila své zkušenosti a inovační kapacitu do rozvíjející se technologie, jakou jsou vysoce koncentrační solární systémy. Tato technologie využívá ve svých článcích velmi malá množství polovodičového materiálu a s vysokou účinností přeměňuje sluneční záření v elektrickou energii (účinnost vyšší než 40 procent proti 20procentní účinnosti tradičních fotovoltaických systémů). Použité soustavy čoček umožňují až tisíckrát znásobit sílu Slunce, která se dostává k článkům. Proto je existence vysoce přesných natáčecích systémů nutným předpokladem úspěchu.

Špičková technologie pro energii z obnovitelných zdrojů

V roce 2011 zahájila Indra v průmyslovém parku Bierzo Alto (Bembibre, León) provoz svého Střediska logistické podpory pro obnovitelné zdroje (CENSOLOR). Středisko slouží nadnárodní společnosti k usměrňování jejích aktivit coby dodavatele produktů a poskytovatele inženýringových služeb a podpory cyklu životnosti pro odvětví větrné energie, fotovoltaiky a elektromobil. Cílem společnosti je soustředit zde všechny činnosti logistické podpory pro obnovitelné zdroje a nabízet tomuto odvětví kvalitní produkty a služby za konkurenceschopné ceny.

Mezi nejvýznamnější projekty firmy se řadí Aerogidas, systém inteligentní prediktivní údržby pro větrné generátory, systém plánování a řízení údržbových úkolů SIPAM s dokumentační podporou a teleasistencí pomocí mobilních zařízeních pro sluneční a větrné elektrárny, anebo třeba systém řízení nastavení sklonu lopatek turbín u větrných generátorů, založený na měření zatížení, jakému jsou lopatky vystaveny.

Velkou pozornost věnuje společnost výzkumu a vývoji produktů zaměřených na zlepšení výkonu fotovoltaických solárních panelů a poskytuje podporu výrobě nových inteligentních měřidel, vyvinutých Indrou. Další oblast jejích aktivit představuje řešení end to end dobíjení elektromobilů.

Datum: 28.8.2013 | Rubrika: Solarninovinky.cz

Zdroj: Solarninovinky.cz