Pořízení elektrárny

Pořízení elektrárny

Rozhodli jste se říct STOP vysokým účtům za spotřebu elektřiny? Správné rozhodnutí je základním krokem pro šetření vašich peněz.

Celková doba pořízení fotovoltaické elektrárny od samotného rozhodnutí až po finální předání stavby a zaučení se pohybuje od čtvrt do půl roku.

V následujících bodech se ve zkratce dozvíte, jak probíhá krok po kroku zřizovací proces, co všechno musíte zařídit, s čím vším vám pomůže společnost NWT a jaká bude zhruba časová náročnost.

 • Krok prvníZásadní rozhodnutí, technická dokumentace a cenová nabídka
  • Doba trvání: 3 pracovní dny
  • Co vy: Po rozhodnutí se pro fotovoltaickou elektrárnu vyplníte poptávkový formulář na stránkách společnosti NWT. Důležité je znát základní údaje o střeše, popřípadě mít také pár fotografií.
  • Co my: Provedeme základní propočty a stanovíme cenovou nabídku.
 • Krok druhý – Žádost o rezervaci výkonu
  • Doba trvání: 5 pracovních dnů
  • Co vy: Zaslání zbylých informací nutných pro vyplnění žádosti
  • Co my: Vyplníme žádost o rezervaci výkonu doložíme potřebných dokumentů a nákresy, které poté zašleme distributorovi el. energie ke schválení, samozřejmě vaším jménem.
 • Krok třetí – Smlouva o připojení
  • Doba trvání: 15 – 45 pracovních dnů
  • Co vy: Distributor vám zašle smlouvu o připojení, kterou podepíšete a jednu kopii mu zašlete zpět. Případně po vás může chtít doplnění některých potřebných údajů.
  • Co my: Bude-li to potřeba, zastoupíme vás a případné konzultace a doplnění vyřídíme s distributorem za vás.
 • Krok čtvrtý – Stanovení ceny a smlouva o dílo
  • Doba trvání: Obvykle se provádí už při průběhu třetího kroku
  • Co vy: Kontrola smlouvy, vaše připomínky, dotazy a podpis smlouvy.
  • Co my: Případná konzultace, řešení vašich připomínek.
 • Krok pátý – Dokumentace a povolení
  • Doba trvání: 10 – 30 pracovních dnů
  • Co vy: Vyřízení stavebního povolení na stavebním úřadě. Pro fotovoltaické elektrárny do 20 kWp není toto povolení nutné!
  • Co my: Kreslení potřebné dokumentace.
 • Krok šestý – Stavba fotovoltaické elektrárny
  • Doba trvání: 2 – 20 pracovních dnů
  • Co vy: Jedinou činností v tomto kroku, bude pro vás zajištění přístupu montážních pracovníků na střechu a potřebná místa.
  • Co my: Provedeme kompletní stavbu solární elektrárny včetně finálního úklidu.
 • Krok sedmý – Povolení pro provoz elektrárny
  • Doba trvání: 40 – 120 pracovních dnů
  • Co vy: Vyřízení posledních potřebných podpisů.
  • Co my: Zajistíme zbylé potřebné doklady a povolení týkající se revize, licencí apod. a oznámíme provoz fotovoltaické elektrárny na příslušné úřady.
 • Krok osmý – Připojení do sítě
  • Doba trvání: 1 pracovní den
  • Co vy: Vaším jediným úkolem v této fázi bude účast na zkoušce provozu fotovoltaické elektrárny, prohlídka stavby, případné připomínky a převzetí díla.
  • Co my: Zajistíme potřebné podklady pro provoz elektrárny, provedeme zkoušku , projdeme s vámi celou stavbu, vyřešíme vaše připomínky či zjištěné nedodělky a zajistíme nápravu.
 • Krok devátý – První fakturace a zaškolení
  • Doba trvání: 1 pracovní den
  • Co vy: Vyberete si pracovníka, který bude mít na starosti fakturace.
  • Co my: Danou osobu zaučíme, projdete s ní první fakturaci a podáme další informace týkající se administrativního chodu elektrárny.