Solarninovinky.cz

MŽP: Smlouva uzavřená s kolektivním systémem ve fázi registrace není problémem

Podle sdělení Mgr. Ing. Ladislav Trylče z Odboru odpadů Ministerstva životního prostředí (MŽP) lze uzavřít smlouvu na recyklaci solárních panelů i s kolektivním systémem, který požádal o registraci k provozování kolektivního systému, ale příslušné řízení dosud nebylo ukončeno.

title=


Dle názoru odboru odpadů stávající znění zákona o odpadech umožňuje provozovatelům solárních elektráren splnění povinností uvedených v § 37p odst. 2 zákona o odpadech uzavřením smlouvy se společností, která MŽP požádala o vydání rozhodnutí k provozování kolektivního systému ve smyslu Dílu u 8 zákona o odpadech, ale řízení o vydání této žádosti nebylo doposavad v rámci správního procesu pravomocně ukončeno, informoval Trylč z MŽP.

Doposud je správní řízení o zápisu do Seznamu výrobců elektrozařízení dle § 37i odst. 1 zákona o odpadech (kolektivní systém) pro solární panely ze strany MŽP vedeno s těmito společnostmi: FitCraft Recyklace s.r.o., ELEKTROWIN a.s., REsolar s.r.o., Ecopartner s.r.o. a OFO-recycling s.r.o..

Datum: 19.8.2013 | Rubrika: Solarninovinky.cz

Zdroj: Solarninovinky.cz