Solarninovinky.cz

Česko potřebuje proměnu energetiky, ne jen testování blackoutu

Dnes si Praha cvičně vyzkouší, jaké by to bylo, kdyby došlo k rozsáhlému výpadku sítě. Připravenost záchranných složek a vedení města je klíčovým prvkem v přípravě na možnou krizovou situaci. Možným rizikům však vedle připravenosti bezpečnostních prvků může pomoci proměna sítí a fungování energetiky.

blackout

Současný systém zásobování elektřinou spočívá v poměrně malém počtu velkých uhelných či atomových zdrojů a v dálkovém vedení. Centralizace přitom zvyšuje zranitelnost a potažmo riziko výpadku sítě.

Nejčastější příčinnou výpadku sítí tak nejsou přetoky ze zahraničí, ale nehody uvnitř vnitřních sítí a centralizované vedení elektřiny mohou také výhledově ohrožovat proměny podnebí – povodně, vichřice nebo námrazy.

 Výpadky sítě mohou v budoucnu souviset s vysokou centralizací zdrojů, tedy příliš dlouhým vedením od zdroje ke spotřebiteli, nebo na závislosti dodávek elektřiny z jediného mamutího zdroje,“ říká Martin Sedlák z Aliance pro energetickou soběstačnost.

Jak lze předejít blackoutu?

Závislost na velkých zdrojích umístěných daleko od místa spotřeby může významně nahradit využití decentralizovaných zdrojů, které mohou zásobovat části distribučních sítí pracujících v krizovém ostrovním režimu. Důležitou roli přitom budou hrát místní obnovitelné zdroje energie.

Výstavba nových domů by se měla přesunout k takzvaně energeticky soběstačným budovám. Jde o dobře zateplené domy (pasivní), které umí pokrýt spotřebu z obnovitelných zdrojů umístěných na budově – typicky solárních panelů na střeše domu, doplněných o systémy ukládání energie.

Přechod na takzvané chytré sítě: umožní dynamické řízení poptávky po elektřině, lepší integraci obnovitelných zdrojů (zejména větrných a solárních elektráren) a sníží potřebu obřích záložních zdrojů. Síť by tak mohla pružně, automaticky řídit výrobu i poptávku a uzpůsobovat je aktuálním potřebám.

Co brání přeměně českého energetického systému?

Začátkem letošního roku přišly české domácnosti o možnost získat na instalaci solárních panelů podporu a další zájemce o elektřinu ze slunce blokují zejména administrativní bariéry. Jde například o povinnost mít živnostenské oprávnění i pro pár panelů na střeše domu, ale zejména také povinnost hradit i za elektřinu vyrobenou a spotřebovanou ve vlastním domě poplatky za chod operátora, činnost ERÚ a především příspěvky na podporované zdroje, dodává Sedlák.

Inspiraci pro stabilizaci elektrárenské sítě můžeme čerpat také ze zahraničí. Využití solárních elektráren na střechách domů v kombinaci s baterií se osvědčilo například během masivního výpadku proudu v důsledku ničivé bouře Sandy v New Yorku. Solární ostrovní systémy na rodinných domech nebo komunitních centrech pak dokázali poskytnout dostatek elektřiny pro nabití mobilních telefonů nebo pro ohřev vody a jídla.

Snaha části politiků  a dominantního výrobce elektřiny o rozšíření Temelína může narušit přechod k bezpečnější decentralizaci energetických zdrojů. Přitom jedním z nejdostupnějších nástrojů pro domácnosti jsou solární panely na střechách domů. Ty by zvýšily energetickou soběstačnost rodin na elektrárenských sítích a umožnily by jim vyrábět vlastní elektřinu.

Datum: 12.3.2014 | Rubrika: Solarninovinky.cz

Zdroj: Solarninovinky.cz

O webu

Na našich webových stránkách naleznete nejrůznější informace týkající se ekologického a obnovitelného zdroje elektrické energie – fotovoltaických elektráren. Dozvíte se kam všude lze solární elektrárny umístit, jakou má tato investice návratnost, jak probíhá celý proces zřízení elektrárny nebo co všechno musíte vyřídit vy a s čím Vám společnost NWT pomůže. Zjistíte rovněž co jsou to takzvané ostrovní systémy a nebo jaká je životnost panelů.